Search More

poems> Bhai Dooj

khus nasib hai wo jinke

khus nasib hai wo jinke bhai desh me haibadnaseed hai wo jinke bhai pardesh me haihum to bad se badneed hai hamare bahi na desh me hai na pardesh me wo to saurglok me hai.

Latest poems

poems in Hindi