Search More

poems> Valentine

Hairat hoti hai mujhe hazrat-e-insaan

Hairat hoti hai mujhe hazrat-e-insaan par...
Jo ishaqbaazi ka bhi din muqarar kiye bethe hai...

Latest poems

poems in Hindi